top of page

Kompetanseportal for COVID-19 beredskapspersonell

Denne kompetanseportalen er for deg med helsekompetanse som skal bidra i norsk helsevesen.

En felles plattform

Hensikten med kompetanseplattformen er å bidra til å sikre nødvendig kompetanse for deg som jobber med COVID-19.

Målgruppe

Denne portalen er for deg med helsekompetanse som skal bidra i norsk helsevesen.

 

For en oversikt over deltagende organisasjoner, se fullstendig oversikt

Slik virker det

Registrer deg ved å benytte din BankID. 

Din kompetanseprofil vil bli tilgjengelig for ledere i din organisasjon, og du vil bli tildelt relevante kompetanseplaner. 

Ny bruker
Logg inn
bottom of page