top of page

Personvernerklæring

Helsedirektoratets portalløsning for registrering av nasjonalt helsepersonell under Covid 19

Personer som har samtykket til å stå på listen over tilgjengelig personell med helsefaglig kompetanse, registrerer selv opplysninger via Helsedirektoratets portal https://www.nasjonalthelsepersonell.no/, og samtykker til slik registrering og den behandlingen av personopplysninger som foregår. Innlogging skjer ved hjelp av ID-porten, enten ved å benytte HelseID eller BankID. Den registrerte oppretter en Min side, og legger inn egne opplysninger i portalen som navn, fødselsnummer, nasjonalitet, adresse, kontaktopplysninger, CV-er, og andre relevante data. Helsedirektoratet er behandlingsansvarlig for personopplysningene. Formålet med behandlingen er blant annet:

  • å få en oversikt over personell med helsefaglig kompetanse

  • å få en oversikt over slike personer som er interessert i å søke arbeid på helseforetak med behov for personell med helsekompetanse

  • å lage beredskapsplaner i Helse-Norge

  • å gjennomføre opplæring i smittevern for de registrerte

  • å gjennomføre rekruttering til aktuelle stillinger. Opplysningene gjøres derfor tilgjengelig for rekrutteringsansvarlige hos de ulike helseforetakene og kommuner i Norge

Helsedirektoratet vil dele opplysningene om de registrert med tredjeparter, som kommuner og helseforetak, i tråd med samtykke fra de registrerte. Helseforetaket og kommunene er selv ansvarlige for å rekruttere, og vil for eget formål registrere opplysninger om intervjuer og vurderinger som er gjort av de aktuelle kandidatene. Saksbehandlere i Helsedirektoratet har tilgang til registeret for å hjelpe helseforetak og kommuner med bruk av portalen og ta ut statistikk til halvårlige rapporter. I noen rekrutteringsprosesser kan Helsedirektoratet gi eksterne rådgivere/rekrutteringsselskaper tilgang til personopplysninger for å kunne bistå i rekrutteringen.

Personopplysninger vil ikke lagres lenger enn nødvendig for formålet.

 

Helsedirektoratet eier ikke opplysningene som helseforetakene og kommunene registrerer, og forespørsel rundt disse må rettes til helseforetaket eller kommunen som er ansvarlig for stillingen.

 

Se også Helsedirektoratets generelle Personvernerklæring på: https://www.helsedirektoratet.no/om-oss/om-nettstedet/personvernerklaering

bottom of page