top of page

Oversikt over deltagende organisasjoner

Kompetanseportal for COVID-19 beredskapspersonell

Deltagende organisasjoner

Bruk denne kompetanseportalen hvis du jobber i en av disse organisasjonene. 

 • Hjartal Kommune

 • Skedsmo Kommune 

 • Tromsø Kommune

 • ...

 • Røde Kors Hjelpekorps

 • Folkehjelpen

 • ...

 • Stendi

 • Diakonhjemmet

 • ...

Organisasjoner med intern løsning

Hvis du jobber i en av disse organisasjonene, benytt deg av organisasjonens interne kompetanseportal. 

Du skal IKKE benytte deg av denne løsningen.

 • Helse Nord RHF

 • Helse Sør-Øst RHF

 • Helse Midt-Norge RHF

 • Helse Vest RHF

 • Oslo Kommune

 • Bærum Kommune

 • ...

bottom of page