top of page

Registrering av helsepersonell under covid-19

Her kan du med helsefagligutdanning, som ønsker å bidra under covid-19, registrere deg i Helsedirektoratets register over tilgjengelige personellressurser. Helsepersonell som allerede er ansatt ved sykehus eller i helse- og omsorgstjenesten i kommunen skal ikke registrere seg.

bottom of page