Registrering av helsepersonell under Covid-19

Her kan du med helsefagligutdanning, som ønsker å bidra under Covid-19, registrere deg i Helsedirektoratets register over tilgjengelige personellressurser. Helsepersonell som allerede er ansatt ved sykehus eller i helse- og omsorgstjenesten i kommunen skal ikke registrere seg.

Kontakt

Personvern

Nyttige lenker

Et samarbeid med Dossier Solutions AS